INFORMAČNÍ POVINNOST

Jsem vázaným zástupcem pro společnost Profi Credit Czech a.s., IČ: 61860069, se sídlem Praha, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00 a jsem oprávněný k zastupování a podepisování úvěrových smluv.