INFORMAČNÍ POVINNOST

Zprostředkovatel pracuje jako samostatný zástupce pro společnost CFIG SE. a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.